LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ

Tài chính và Ngân hàng

Tài chính và Ngân hàng

Các giao dịch liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng luôn được đội ngũ luật sư của chúng tôi tư ...
Tư vấn Thuế

Tư vấn Thuế

Tư vấn pháp luật thuế là một trong những dịch vụ tư vấn pháp lý được Công ty đặc biệt trú trọng ...

Tin tức

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

7 Thông tư nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2016

7 Thông tư nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2016

1. Một số lưu ý về việc cho trẻ từ 6 tuổi sử dụng thẻ ngân hàng từ ngày 15/8/2016 Quy định về việc cho phép trẻ từ 6 tuổi trở lên sử dụng thẻ ngân hàng không phải là mới. Tuy nhiên, tại Thông tư ...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016

Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự; quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc 100 triệu đồng/người/vụ... là những chính ...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016

Tăng 5% lương cơ sở từ ngày 1/5/2016; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; chính sách đối với binh sĩ dự bị hạng hai; hình ảnh trái chuẩn mực đạo đức không được đưa lên mạng; sử dụng ...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2016

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2016

Chế độ với người làm việc tại cơ sở điều trị nghiện ma túy; chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội; bỏ thu phí đường bộ với xe mô tô... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng ...