Mua bán và Sáp nhập

Công ty Luật Hoàng Đàm cho các nhà đầu tư thực hiện hoạt động sáp nhập và mua bán doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia kinh tế, luật sư giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ cùng với các nhà đầu tư hoàn thiện việc mua bán và sáp nhập một cách thành công, hiệu quả và nhanh chóng.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tiến hành quá trình cung cấp dịch vụ sáp nhập và mua bán qua các bước sau:

Xây dựng chiến lược sáp nhập công ty và lựa chọn đối tượng sáp nhập

Cùng với sự phối hợp của các tổ chức trong việc cung cấp mục đích của việc sáp nhập và mua bán, thiết lập các điều kiện kinh doanh dự tính sau khi sáp nhập, chúng tôi sẽ giúp các nhà đầu tư xây dựng chương trình và kế hoạch cụ thể thực hiện việc sáp nhập, xác định các tiêu chí lựa chọn đối tượng sáp nhập, cung cấp danh sách các công ty có tiềm năng cho việc sáp nhập, và tiến hành thực hiện chọn lựa dựa trên các tiêu chí đã định.

Khảo sát đánh giá

Trong quá trình khảo sát đánh giá, đội ngũ của chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu và thẩm định tất cả các thông tin liên quan và ảnh hưởng đến quá trình sáp nhập và mua bán, bao gồm: đánh giá chi phí và lợi nhuận dự kiến, xác định các vị trí chiến lược trong đàm phán thoả thuận sáp nhập và mua bán, đánh giá khả năng lãnh đạo của cả hai phía, kiểm tra văn hoá công ty, xác định thế mạnh nguồn lực của công ty. Chúng tôi sẽ xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí, và các rủi ro tiểm ẩn trong suốt quá trình này. Mục tiêu cuối cùng trong bước này của chúng tôi để đánh giá mọi cấu phần của bảng tổng kết tài sản và cung cấp các giải pháp khác nhau có thể trong việc giải quyết các vấn đề về lợi nhuận, chi phí và các chương trình sắp xếp nguồn lực sau khi quá trình sáp nhập và mua bán kết thúc.

Định giá công ty

Các nhà đầu tư mong muốn xác định được giá chào mua (offer price) và giá trần tối đa mà nhà đầu tư có thể chấp nhận được cho đối tượng mua, sáp nhập, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu và phân tích để đưa ra giá trị của công ty bị sáp nhập trong đó có tính đến các yếu tố hỗ trợ, tiềm ẩn có lợi cho cả hai công ty (sáp nhập và bị sáp nhập) nảy sinh từ việc sáp nhập.

Xây dựng cấu trúc và thương lượng hợp đồng

Trong giai đoạn này, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn cho tổ chức trong việc xây dựng cấu trúc hợp đồng sáp nhập sao cho phù hợp với đối tượng đã lựa chọn, đạt được mục đích tài chính và yêu cầu kinh doanh chiến lược của tổ chức. Ngoài ra, tổ chức còn được tham mưu trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tượng sáp nhập.

Thực hiện các thủ tục pháp lý cho việc sáp nhập, mua bán doanh nghiệp

Đây là bước cuối cùng và quan trọng để đi đến hoàn tất thủ tục sáp nhập, mua bán doanh nghiệp một cách đúng với những quy định của pháp luật và ý chí của các bên tham gia. Trong giai đoạn này các luật sư tư vấn của chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng để đi đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh, giúp công ty của quý vị nhanh chóng đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.Tin liên quan