Sở hữu Trí tuệ

Các dịch vụ SHTT của chúng tôi bao gồm:

1/ Các dịch vụ về Nhãn hiệu, Nhãn hiệu Tập thể, Tên gọi Xuất xứ và chỉ dẫn địa lý

 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar
 • Tra cứu, tư vấn về khả năng đăng ký nhãn hiệu
 • Sửa đổi, chuyển nhượng, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Tư vấn, đại diện khách hàng thực hiện các biện pháp bảo hộ nhãn hiệu
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược phát triển nhãn hiệu, thương hiệu
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các chiến dịch quảng bá, khuyếch trương nhãn hiệu/thương hiệu

2/ Đăng ký Nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng, bản quyền ra nước ngoài

 • Tra cứu, tư vấn về khả năng đăng ký, tư vấn chung về pháp luật và thủ tục đăng ký trên thế giới
 • Đại diện cho khách hàng đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của khách hàng
 • Đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia khác theo các công ước quốc tế như Madrid, OHIM, Benelux...

3/ Sáng chế, Giải pháp Hữu ích và Kiểu dáng Công nghiệp  

 • Ðăng ký sáng chế,giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp
 • Tra cứu và tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp
 • Đại diện khách hàng thực hiện các biện pháp bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp

4/  Li-xăng, Chuyển giao Công nghệ  

 • Tư vấn chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các đối tượng SHTT đã được bảo hộ tại Việt Nam
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục phê chuẩn, đăng ký Li-xăng và chuyển giao công nghệ
 • Đại diện hoặc hỗ trợ khách hàng đàm phán hợp đồng

5/  Bản quyền

 • Đăng ký bản quyền tác giả
 • Tư vấn chung về luật bản quyền
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng/chuyển giao bản quyền
 • Khiếu nại, khởi kiện các vi phạm về bản quyền

6/  Ðiều tra và giải quyết các vi phạm về sở hữu trí tuệ

 • Giám sát nhằm phát hiện và khiếu nại hiện tượng bên vi phạm tìm cách hợp thức hóa các vi phạm SHTT
 • Giám sát thị trường để phát hiện hàng giả và các vi phạm khác về SHTT
 • Điều tra thông tin về các chủ thể vi phạm và hoạt động xâm phạm của họ
 • Xử lý vi phạm, khiếu nại và khiếu kiện trước cơ quan có thẩm quyền/Tòa án nhằm bảo vệ quyền SHTT
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng tuyên truyền phòng chống và cảnh báo về vi phạm quyền SHTT

7/ Các Dịch vụ SHTT khác

 • Tìm kiếm đối tác có nhu cầu mua,bán, li-xăng sáng chế, nhãn hiệu…
 • Định giá SHTT trong các hoạt động chuyển nhượng, chuyển giao, góp vốn, cổ phần hoá, thanh lý, phá sản
 • Đăng ký và tiến hành các hoạt động pháp lý liên quan đến tên miền
 • Phối hợp với Hải quan Việt nam tiến hành các biện pháp kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn 
 • Các bên thứ ba xuất/nhập khẩu các sản phẩm vi phạm quyền SHTT


Tin liên quan