Tài chính và Ngân hàng

Các giao dịch liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng luôn được đội ngũ luật sư của chúng tôi tư vấn một cách cẩn trọng để có được những giải pháp kịp thời, an toàn và hiệu quả nhất.

Dịch vụ Tư vấn về Tài chính và Ngân hàng của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn các vấn đề về chính sách và pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam;
  • Tư vấn về cấu trúc hoặc mua bán các khoản vay và các giao dịch tài chính;
  • Tư vấn, rà soát hoặc soạn thảo hợp đồng tín dụng hoặc tài trợ vốn và các tài liệu ngân hàng có liên quan;
  • Tư vấn về qui chế quản lý nội bộ liên quan đến giao dịch tài chính ngân hàng;
  • Tư vấn và/hoặc đại diện khách hàng đăng ký các khoản vay từ tại Ngân hàng Nhà nước.


Tin liên quan