Hoạt động trợ giúp pháp lý

Hoạt đông trợ giúp pháp lý được tổ chức tại Sở tư pháp Hà Nội, do Mặt trận tổ quốc VN phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam đứng ra tổ chứcTin liên quan