Thành lập công ty đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản không còn là khái niệm mới tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm chúng tôi sẽ giúp Quý khách hàng đầu tư vào dịch vụ này một cách nhanh chóng và an toàn nhất.
Hiện nay, đấu giá tài sản không còn là khái niệm mới tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp Đấu giá tài sản nhanh chóng, hiệu quả.
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Cơ quan có thẩm quyền: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh tại Phòng Đăng kí kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở doanh nghiệp bán đấu giá;
- Phòng Đăng kí kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cấp Giấy đăng kí kinh doanh (nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ); Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì phòng Đăng kí kinh doanh phải thông báo rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung và cách thức sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng kí kinh doanh cho người thành lập doanh nghiệp;
- Sau khi nộp hồ sơ xin cấp thẻ đấu giá viên và có đấu giá viên được cấp thẻ, doanh nghiệp tiến hành đăng kí kinh doanh hoặc yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung đăng kí kinh doanh.
3. Hồ sơ gồm:
- Đơn đăng kí kinh doanh
- Điều lệ công ty (trường hợp thành lập Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần);
- Danh sách thành viên (trường hợp thành lập Công ty TNHH) hoặc danh sách cổ đông sáng lập (trường hợp thành lập Công ty cổ phần);
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của các thành viên; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thành viên là doanh nghiệp).
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ sở pháp lý
-  Luật Doanh nghiệp 2005;
- Luật Đầu tư 2005;
- Quyết định 337/2007/QĐ-BKH về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định 05/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều của Luật Doanh nghiệp;
- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.Tin liên quan