Thủ tục đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp là một trong những băn khoăn lớn nhất của bất cứ doanh nhân nào khi khởi sự kinh doanh. Mối loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định...
1.Hồ sơ Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu bao gồm:
1.1 Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
1.2 Dự thảo Điều lệ Công ty (được chủ sở hữu Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty ký từng trang).
1.3 Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước.
1.4 Các loại giấy tờ khác:
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề)
2. Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ
3. Số ngày trả kết quả:
- 05 ngày làm việc kể từ ngày Phòng ĐKKD nhận được hồ sơ (đối với hồ sơ chưa hợp lệ, phải sửa đổi, bổ sung).Tin liên quan